CALENDAR – April – May 2019

Beste Inwoners/Lede

Ons is nou weer in die tyd van seisoenveranderinge met pragtige herfsdae wat so deel is van ons natuurskoon.

Ek moet darem net terugvoering gee….. ons basaar in Maartmaand het ’n wins van R61 000 gemaak. Baie dankie vir u almal vir elkeen se besondere bydrae. Ek het baie komplimente gekry oor die vrolike en aangename atmosfeer wat by ons basaar geheers het.

Ons nader ook nou weer die paastyd. Mag u almal in hierdie tyd ’n ware Christusfees ervaar.

Sentrumgroete,

Elize van der Westhuizen.
Bestuurder Bellville Senior Sentrum

Hoogtepunte – April 2019

1 09:00 VOETEKLINIEK
5 10:30 Praatjie : Bewusmaking van misdaad/ Beveiliging van jouself : Kaptein Dippenaar (Sektor Bevelvoerder)
9 09:30 SENTRUMKOMITEEVERGADERING
10 09:00 UITSTAPPIE: Besoek Simonstad en Kalkbaai. Eet by Kalkbaai Expresso (Trein eetsalon) Vervoer R25
11 09:00 BLOEDDRUK
12 BADISA HOOFKANTOOR VERGADERING – GEEN BIDUUR
15 10:00 FINANSIëLE KOMITEE VERGADERING
11:00 DAGBESTUURSVERGADERING
12:30 Personeelvergadering
16 09:00 KOSKOMITEEVERGADERING
17 09:00 INWONERKOMITEEVERGADERING
19 PUBLIEKE VAKANSIEDAG
23 10:30 INWONERSVERGADERING
24 09:00 GEBOUE- EN TERREINKOMITEEVERGADERING
25 09:00 VERKOPE: Ilze handsakke en serpe & Loraine’s Knitwear
09:00 BLOEDDRUK
09:00 Veiligheidskomiteevergadering

26 08:30 PANNEKOEKVERKOPING
29 09:00 VOETEKLINIEK

Hoogtepunte – Mei 2019

1 PUBLIEKE VAKANSIEDAG
2 09:00 VERKOPE : Alida’s Clothing
3 10:30 Beplanningsvergadering van plaaswerffunksie
7 09:00 BEHEERRAADSVERGADERING
8 STEMDAG!!! PUBLIEKE VAKANSIEDAG
9 09:00 BLOEDDRUK
10 10:30 Optrede Sanger : Vrywillige donasie
12 12:00 SPESIALE MOEDERSDAGETE

13 10:00 FINANSIëLE KOMITEEVERGADERING
11:00 DAGBESTUURSVERGADERING
12:30 Personeelvergadering
14 09:00 SENTRUMKOMITEEVERGADERING
17 10:00 – 11:30 STOKPERDJIE UITSTALLING
19:00 – 23:00 HERFSDANS (Kaartjies R60 by kassier)
21 09:00 GEBOUE- EN TERREINKOMITEEVERGADERING
22 09:00 GEMEENSKAPSKORE VERGADERING
09:00 UITSTAPPIE: Besoek Bosjes Kapel, ry deur Slanghoek, eet in Worcester. Vevoer R40
23 09:00 BLOEDDRUK
24 Ons kuier net lekker saam
27 09:00 NUUSBLADVERGADERING
28 09:00 VERKOPE: Ilze handsakke en serpe & Loraine’s Knitwear
31 16:00 – 18:00 PLAASWERFFUNKSIE – Verkope van tradisionele kosprodukte soos pampoenkoekies, lewerkoekies, kerrie-afval, melkkos. Sekere kaartjies vanaf 25 April by kassier beskikbaar.