CHRISMAR VILLAS

Chrismar Villas beskik oor die volgende:

  • 98 Wooneenhede op die terrein (1-, 2-, 3-slaapkamerhuise)
  • 14 Woonstelle in Hoofgebou
  • 21 Woonstelle aan agterkant van Verswakte afdeling en hoofgebouDie aanvraag vir die behuisingsdeel neem steeds toe.

4

HEFFINGS FOOIE 2020/2021

TARIEWE: SIEKEBOEG (vanaf 1 April 2020)
   
Toetreefooi:  R 1 200 (Inwoners)
Toetreefooi:  R 3 600 (Nie-inwoners)
Dubbel kamer:  R 12 960.00
Enkel kamer:  R 13 960.00
   
HEFFINGS FOOI:  BEHUISING (vanaf 1 April 2020)
   
1-slaapkamer woonstel  R  1 745.00
2-slaapkamer woonstel  R 2 335.00
Huise  R 2 335.00

 

WASGOED: Vanaf 1 April 2020  
   
Item  Belasting (ingesluit)
Normaal  R 5.50
Beddegoed/duvet/comforter  R 14.00
Gordyne  R 14.00

TUISSORG EN HUISHULPE
Prysverhogings sal aan individue wat van die diens gebruik maak, afsonderlik deurgegee word.