LEDEGELD

LEDEGELD FOOI VANAF 1 APRIL 2021 – 1 APRIL 2022

INKOMSTE GROEP               PER MAAND VAT INGESLUIT
0                    –                    R1 800 R 45.00
R1 801           –                    R 2 400 R 90.00
R2 400           –                    R 3 000 R 135.00
MEER AS                              R 3 001 R 165.00
MIDDAGETES
Die koste van MIDDAGETES by die sentrum.
 INKOMSTE GROEP               PER MAAND  VAT ingesluit
0                    –                    R1 800 R 31.50
R1 801           –                    R2 400+ R 37.50
GASTE R 60.00
Kinders onder 12 R 30.00
Verpligte maaltye R 50.00
Poeding sal op Vrydae en Sondae bedien word.
KENNISGEWING
BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE VOOR 12H00 VIR DIE VOLGENDE DAG.
VIR SATERDAE EN SONDAE: BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE TEEN DONDERDAG.