LEDEGELD

LEDEGELD FOOI VANAF 1 APRIL 2019 – 1 APRIL 2020

INKOMSTE GROEP               PER MAAND VAT INGESLUIT
0                    –                    R1 800 R 45.00
R1 801           –                    R 2 400 R 90.00
R2 400           –                    R 3 000 R 135.00
MEER AS                              R 3 001 R 165.00
MIDDAGETES
Die koste van MIDDAGETES by die sentrum.
 INKOMSTE GROEP               PER MAAND  VAT ingesluit
0                    –                    R1 800 R 28.00
R1 801           –                    R2 400+ R 34.00
GASTE R 55.00
Kinders onder 12 R 28.00
Verpligte maaltye R 45.00
Poeding sal op Vrydae en Sondae bedien word.
KENNISGEWING
BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE VOOR 12H00 VIR DIE VOLGENDE DAG.
VIR SATERDAE EN SONDAE: BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE TEEN DONDERDAG.