KOSTES

4

Bo en behalwe die koste van woonreg, is daar ook ‘n vaste heffingsbedrag wat maandeliks betaal moet word. Die bedrag maak voorsiening vir versekering, water, sekuriteit, rente en delging, tuindienste, beskikbaarheid van verpleegpersoneel, instandhouding en salarisse van personeel.

Die huidige bedrag is R2 335.00 per huis en R1 745,00 per woonstel. Die 2-slaapkamerwoonstelle se heffingsbedrag is ook R2 335.00.  Die 15 verpligte etes is ook maandeliks vooruit betaalbaar. Die koste is R48.00 per ete (tot 27 Maart 2021).

Tans word daar nie belasting betaal nie, maar die moontlikheid is nie vir die toekoms uitgesluit nie. Dit sal dan deel van die heffing uitmaak.

TARIEWE: SIEKEBOEG (vanaf 1 April 2020)
   
Toetreefooi:  R 1 200(Inwoners)
Toetreefooi:  R3 600 (Nie-inwoners)
Dubbel kamer R 12 960.00
Enkel kamer  R 13 960.00
   
HEFFINGSFOOI:  BEHUISING (vanaf 1 April 2020)
   
1-slaapkamer woonstel  R 1 745.00
2-slaapkamer woonstel  R 2 335.00
Huise  R 2 335.00

Die volgende dienste word per rekening betaal:

  • Etes
  • Wasgoed
  • Siekeboeg versorging
  • Tuissorg
  • Kliniek dienste soos vir die toets van Diabetes, bloeddruk, wondversorging ens.

 ELEKTRISITEIT: Koopkrag

TIPE 1 – Een slaapkamer huis – R324 280
TIPE 2 – Twee slaapkamer huis – R424 710
TIPE 3 – Twee slaapkamer huis – R424 710
TIPE 4 – Drie slaapkamer huis – R491 260
TIPE 5 – Slaap/Woonkamer woonstel – R244 420
TIPE 6 – Een slaapkamer woonstel – R273 460
TIPE 7 – Drie slaapkamer huis -( 2de fase) – R749 100
TIPE 8 – Twee slaapkamer huis – (2de fase) – R651 492
TIPE 9 – Een slaapkamer woonstel  – (2de fase) – R518 100
Met afdak – R10 000 ekstra
Met motorhuis – R40 000 ekstra
TIPE 10 – Two bedroom Flat – (2nd Phase) – R600 600
Met afdak – R10 000 ekstra
Met motorhuis – R40 000 ekstra

TIPE 11 – Twee slaapkamer woonstel – (3de fase) met motorhuis R886 500 of R888 424
TIPE 12 – Een slaapkamer woonstel – (3de fase) met motorhuis R672 170 of R723 500
TIPE 13 – Enkel kamers in verswakte afdeling met stort, toilet en minikombuis volgens leefreg.
Kamer 1 (20 m2) R230 000
Kamer 2 (23 m2) R265 000
Kamer 3 (24 m2) R275 000
Kamer 4 (22 m2) R250 000

TIPE 14
(4 de Fase) H1 Tweeslaapkamerhuis R1 069 000
H2 Tweeslaapkamerhuis R1 010 038
H3 Tweeslaapkamerhuis R1 006 500
H4 Tweeslaapkamerhuis R1 004 075
H5 Tweeslaapkamerhuis R953 450
H6 Tweeslaapkamerhuis R1 175 000
H7Tweeslaapkamerhuis R1 005 025
H8 Tweeslaapkamerhuis R950 000
H9 Tweeslaapkamerhuis R1 175 000
H10 Eenslaapkamerhuis R979 538
H11Tweeslaapkamerhuis R1 161 435

By die koop van alle eenhede is ‘n administrasiefooi van R20 000.00 betaalbaar. Dit is nie terugbetaalbaar nie. Die helfte gaan na GHBM en die ander helfte word vir instandhouding gebruik.