KOSTES

4

Bo en behalwe die koste van woonreg, is daar ook ‘n vaste heffingsbedrag wat maandeliks betaal moet word. Die bedrag maak voorsiening vir versekering, water, sekuriteit, rente en delging, tuindienste, beskikbaarheid van verpleegpersoneel, instandhouding en salarisse van personeel.

Die huidige bedrag is R2 530.00 per huis en R1 880,00 per woonstel. Die 2-slaapkamerwoonstelle se heffingsbedrag is ook R2 530.00.  Die 15 verpligte etes is ook maandeliks vooruit betaalbaar. Die koste is R50.00 per ete (tot 27 Maart 2022).

Tans word daar nie belasting betaal nie, maar die moontlikheid is nie vir die toekoms uitgesluit nie. Dit sal dan deel van die heffing uitmaak.

TARIEWE: SIEKEBOEG (vanaf 1 April 2021)
   
Toetreefooi:  R 1 200(Inwoners)
Toetreefooi:  R3 600 (Nie-inwoners)
Dubbel kamer R 14 180.00
Enkel kamer  R 15 180.00
   
HEFFINGSFOOI:  BEHUISING (vanaf 1 April 2021)
   
1-slaapkamer woonstel  R 1 880.00
2-slaapkamer woonstel  R 2 530.00
Huise  R 2 530.00

Die volgende dienste word per rekening betaal:

  • Etes
  • Wasgoed
  • Siekeboeg versorging
  • Tuissorg
  • Kliniek dienste soos vir die toets van Diabetes, bloeddruk, wondversorging ens.

 ELEKTRISITEIT: Koopkrag