CHRISMAR VILLA INFORMASIE

VEILIGE AKKOMMODASIE

Die wooneenhede word voorsien van ‘n motorhuis, wasgoedwerf en stoep met ‘n braaiplek. Die woonstelle is in ‘n meervlakkige gebou en ‘n hysbak word voorsien. Vir diegene met motors is afdakke beskikbaar wat gehuur kan word.

4

DIENSSENTRUMDIENSTE:
Dienssentrumdienste, wat insluit etes, sosiale aktiwiteite en haarsalon. Alle inwoners is outomaties lede van die dienssentrum. 15 Etes per persoon per maand moet geneem word.

TARIEWE: SIEKEBOEG (vanaf 1 April 2021)
   
Toetreefooi:  R 1 200 (Inwoners)
Toetreefooi:  R 3 600 (nie-inwoners)
Dubbel kamer:  R 14 180.00
Enkel kamer:  R 15 180.00

TUISVERSORGINGSDIENSTE

GODSDIENSVERSORGING:
NG Kerk Bellville-Riebeeck.

WOONREG-KONSEP:
‘n Persoon koop woonreg van die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy. Wanneer die persoon te sterwe kom, verhuis, gee Goeie Hoop Behuisings-maatskappy (Artikel 21 maatskappy van NG Kerk) weer die aanvanklike koopsom terug aan die persoon of sy boedel en verkoop die woonreg aan ‘n volgende persoon. Dit is dus nie ‘n eiendomstransaksie nie.

BEHEER EN TOESIG:
Die beheer en toesig ressorteer onder die Beheerraad van Bellville Senior Sentrum. ‘n Inwonerskomitee waarvan die lede direkte verteenwoordiging op die Beheerraad het, behartig die belange van die inwoners.

KOSTES:
Kliek hier om meer uit te vind oor kostes vir Chrismar Villas Behuising.