HELP ONS

Fondse:
Bellville Senior Sentrum / Chrismar Villas is ‘n program van BADISA. BADISA is ‘n nie-winsgewende organisasie. Fondse word verkry deur middel van ‘n subsidie van die Departement van Maatskaplike Dienste en Armoede verligting sowel as donasies van die gemeenskap. As gevolg van onvoldoende fondse, is die sentrum verplig om addisionele projekte te organiseer om ons te help om die nodige dienste te lewer aan ouer en gestremde persone. Ons is dus baie afhanklik van die gemeenskap se ondersteuning.

5

Ons het u hulp nodig!!! – Op watter wyse?

  • Voorbidding vir die personeel en die sentrum in die geheel
  • Hulp as vrywilliger in die verswakte afdeling
  • Hulp tydens fondsinsamelingsfunksies
  • ‘n Geldelike bydrae
  • Testamentêre bemakings

Ons bankbesonderhede is:
ABSA SANBEL
Rek naam: Bellville Senior Sentrum
Rek no: 390169558
Takkode: 632005

‘n Program van BADISA .  ‘n Gesamentlike bedieningsaksie vna die NG Kerk (Wes- en Suid Kaap) en VGKSA (Kaapland)

badisa_stempel-3