TUIS

DSC04006007 DSC04005  DSC04704 DIGITAL CAMERA 004

ONS MISSIE:

“Gedring deur die liefde van Jesus Christus, lewer Bellville Senior Sentrum geintegreerde en bekostigbare versorgings- en gemeenskapsdienste, asook behuising aan ouer en gestremde persone om hul menswaardigheid te behou.

Ons doen dit in samewerking met ander rolspelers”.

Ons wil graag elke ouer en gestremde persoon aan wie ons ‘n diens lewer, laat voel dat hulle spesiaal en uniek is. Elke ouer persoon verdien om die laaste jare van sy of haar lewe, liefdevolle en hoe kwaliteit versorging te ontvang.

Ons sal die uitdagings van ‘n veranderde omgewing met ‘n positiewe gees en waagmoed tegemoetgaan, met die belange van ons verbruikers altyd eerste gestel.

Dienslewering vanuit Hoofgebou:

 • Kafeteria / Kiosk
 • Vervoerdiens
 • Koor
 • Uitstappies
 • Wasgoeddienste
 • Biblioteek
 • Trim Gim
 • Bybelstudie
 • Voetekliniek
 • Tafelspeletjies / Snoeker/ Jukskei / Brug
 • Haarsalon
 • Gesondheids kliniek
 • Orkes
 • Opvoedkundige en Kulturele programme
 • Daaglikse etes (aansit / wegneem)

Lede geld fooie vir 2019/2020

‘n Program van BADISA .  ‘n Gesamentlike bedieningsaksie vna die NG Kerk (Wes- en Suid Kaap) en VGKSA (Kaapland)

badisa_stempel-3